Calibris Advies en XSservice slaan de handen ineen!

Mede vanwege het Borisproject heeft XSservice BV de samenwerking gezocht met Stichting Calibris Advies. Deze stichting creëert kansen voor mensen die moeilijk aan werk kunnen komen en focust zich op de sectoren Zorg en Welzijn en Sport.

Calibris Advies biedt onder andere het scholingstraject Woonhulp Gehandicaptenzorg (GHZ) aan. Dit traject richt zich op leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs en leidt op voor de functie Woonhulp. De Woonhulp GHZ wordt in 1 tot 1,5 jaar opgeleid om cliënten met een verstandelijke beperking te helpen bij dagelijkse handelingen en eenvoudige taken. De leerling leert op school en op zijn stage met behulp van theoriemateriaal en praktijkopdrachten de werkzaamheden van de Woonhulp uit te voeren en in te spelen op de behoefte en wens van zijn/haar cliënt. Het scholingstraject wordt afgesloten met een examen. Leerlingen krijgen na het behalen van het examen een certificaat.

De onderwijsexperts van Calibris Advies en XSservice werken op dit moment aan de digitalisering van het scholingstraject Woonhulp GHZ. XSservice zal dit gedigitaliseerde traject, als extra laag, in de landelijke trajectendatabase van PROFIJT aanbieden aan scholen die hier gebruik van willen maken.

Het scholingstraject Woonhulp GHZ zal worden uitgewerkt in kant- en klare trajecten met leerdoelen en lesmaterialen. Leerlingen, docenten en stagebegeleiders in het VSO en het PrO, kunnen het scholingstraject tot Woonhulp GHZ in PROFIJT digitaal volgen en afronden.
Samen zorgen wij ervoor dat de PrO- en VSO-leerlingen in de sector Zorg- en Welzijn na het behalen van het schoonmaakcertificaat ook de opleiding tot Woonhulp GHZ kunnen volgen en afronden. Zij kunnen dit scholingstraject afsluiten met een, binnenkort door de branche erkend, certificaat, waarmee de kansen op de arbeidsmarkt voor deze leerlingen verbeteren.

Anjo J.L. Koers, CEO van XSservice: “Wij zijn zeer verheugd met deze samenwerking omdat we met de leerlijn van Calibris Advies onze gebruikers in staat stellen te worden opgeleid tot een mooi en dankbaar beroep in de zorg. De contacten tussen het team van Calibris Advies en ons team zijn warm en goed. Dat belooft een mooie toekomst in zowel het onderwijs als de zorginstellingen die gebruik zullen maken van de leerlijn in PROFIJT!”

Frank Braaksma, Directeur Calibris Advies: “Wij zijn eveneens zeer verheugd met deze samenwerking. Beide organisaties vullen elkaar prima aan. De timing van onze samenwerking sluit goed aan bij ontwikkelingen rond de Participatiewet, wens van zorginstellingen en de branche-erkenning van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Naar verwachting zal na de zomer de erkenning voor Woonhulp GHZ worden afgegeven!”

Voor meer informatie over de aanschaf van licenties op de leerlijn Woonhulp kunt u contact opnemen met Hans van Kinschot via: hvk@xsservice.nl of 013 7620866.